Garantija

Esam priecīgi par Jūsu izvēli iegādāties preci mūsu veikalā. Mēs darām visu iespējamo, lai iegādātā prece atbilstu Jūsu izvēlei un iepirkšanās process sagādātu tikai pozitīvas emocijas.

Tālredzīgs pircējs vienmēr domā par garantijām, tāpēc rūpīgi izlasiet nosacījumus:
 
 

SIA "SB-Net" nodrošina izstrādājumu garantiju atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas termiņam un noteikumiem, kas minēti lietošanas pamācībā, vai ražotāja garantijas talonā. Garantijas talons tiek izsniegts, iegādājoties preci. Ar garantijas talonu Jūs varat veikt preces bezmaksas remontu norādītā garantijas termiņa laikā.

Minimālais garantijas termiņš jebkurai precei 2 gadi, maksimālais 5 gadi. Precīzus garantijas termiņa laikus jūs interesējošai precei, uzzināsiet no mūsu menedžeriem.

Siltumtehnikas iekārtu (ūdenssildītāju, apkures katlu, siltumsūkņu, utt.) garantiju nodrošina ražotāju autorizētie servisa centri. Ja ražotājam nav autorizēta servisa centra, garantiju nodrošina SIA "SB-Net" atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas termiņam.

Ja garantijas termiņa laikā precei ir konstatēts ražošanas defekts, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Šādā gadījumā Jūs varat vērsties servisā, kurš norādīts garantijas talonā.

Vēršoties garantijas servisā, ir nepieciešams uzrādīt garantijas talonu un preces iegādes apliecinošu dokumentu. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Garantijas termiņš tiek skaitīts no preces garantijas talona izsniegšanas datuma, līdz talonā norādītā termiņa beigām.

Garantijas termiņa laikā bojātā prece tiek remontēta, vai mainīta pret jaunu vai analoģisku preci.

Prece, kas tiek nomainīta garantijas laikā, neiegūst papildus garantijas termiņu, bet turpinās tekošais garantijas termiņš - no sākotnējā izsniegšanas datuma līdz garantijas lapā norādītā termiņa beigām.

Garantija tiek attiecināta tikai uz izstrādājuma iekšējiem tehniskiem bojājumiem.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

  • ja prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem nepieļaujamiem mērķiem;

  • ja prece tikusi lietota neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;

  • ja uz preces saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;

  • ja veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā;

  • ja preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai nav nosakāms.

Bojājumi, kuri anulē garantiju:

  • bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu iekļūšana preces iekšienē;

  • bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā u.c.), kā arī nelaimes gadījumi;

  • bojājumi, kurus izraisījusi neatbilstība barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru standartiem un citi ārējie faktori;

  • bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu, aksesuāru, dažādu veidu informācijas nesēju lietošana.


Garantija neattiecas:

  • uz materiāliem, piederumu (aksesuāru) komplektiem un barošanas elementiem, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tas nav saistīts ar preces izjaukšanu.

Papildus garantija

SIA “SB Net” piedāvā iegādāties papildus garantijas apkalpošanu pēc pamatgarantijas termiņa beigām.