Noteikumi

Šīs mājaslapas satura un dizaina lietošanas autortiesību turētājs ir SIA “SB NET”

Mājaslapā esošo informāciju drīkst izmantot tikai ar autortiesību turētāja atļauju.

Visi mājaslapā lapā publicētie attēli un firmu nosaukumi ir reģistrētas tirdzniecības markas.

SIA” SB NET” cenšas nodrošināt šīs mājaslapas satura precizitāti un regulāru papildināšanu ar aktuālāko informāciju, tomēr tās saturu nevajadzētu uztvert kā pilnīgi precīzu un pareizu. Izmantojot šo mājaslapu savām vajadzībām Jūs apliecināt, ka nepaļaujaties uz mājaslapā esošo informāciju kā autoratīvu konsultāciju katrā atsevišķā gadījumā.

Ja Jums ir nepieciešams padoms kādas konkrētas lietas, vai jautājuma atrisināšanā, vai, ja vēlaties izmantot lapā esošos materiālus, lūdzu sazinieties ar mājaslapas turetāju.

Šajā mājaslapā laiku pa laikam var tikt izvietotas saites uz citām mājaslapām. Šīs saites ir ievietotas, lai piedāvātu papildus informāciju. SIA “SB NET” neuzņemas atbildību par saitēs pieejamo mājaslapu saturu.  

Šīs mājaslapas izmantošanu un jebkādus strīdus un domstarpības, kas var rasties tās lietošanas rezultātā regulē Latvijas normatīvie akti. Jūsu turpmākā mājaslapas lietošana apliecina to, ka esat piekritis mājaslapas lietošanas noteikumiem.

Jebkāda veida saziņai saistībā ar šo mājaslapu, lūdzu, sazinieties ar mājaslapas turētāju.